Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการฯ เพื่อเตรียมการประชุม คชก. ครั้งที่ 11/2561 จำนวน 5 โครงการ

นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการฯ เพื่อเตรียมการประชุม คชก. ครั้งที่ 11/2561 จำนวน 5 โครงการ

วันนี้ (19 ก.ค. 60) เวลา 09:00 น. นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผอ.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตรวจสอบพื้นที่ตั้งโครงการฯ เพื่อเตรียมการประชุม คชก. ครั้งที่ 11/2561 จำนวน 5 โครงการ

แกลเลอรี่