Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ ตามโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยจังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ ตามโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยจังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

วันนี้ (ศุกร์ 27 ก.ค. 61) เวลา 18.00 น.  สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ
ตามโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ วัดวิชิตสังฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (จัดโดยจังหวัดภูเก็ต คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต)

แกลเลอรี่