Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฯ

วันนี้ (พุธ ที่ 15 ก.ค. 61) เวลา 14.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปรารภ หาญช้าง ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมฯ

แกลเลอรี่