Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันนี้ (พฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค. 61) เวลา 8.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

แกลเลอรี่