Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการบริหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลไหล่ทวีปชายฝั่งทะเลอันดามัน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการบริหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลไหล่ทวีปชายฝั่งทะเลอันดามัน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

วันนี้ (29 ส.ค. 2561) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และระดมความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางการบริหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลไหล่ทวีปชายฝั่งทะเลอันดามัน ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

แกลเลอรี่