Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน และร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน และร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

วันนี้ (ศุกร์ 31 ส.ค. 61) เวลา 13.30 น. ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีตัวแทนจากห้างสรรพสินค้า ห้างร้าน และร้านสะดวกซื้อเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมฯ

แกลเลอรี่