Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา เครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ครั้งที่ 2 ณ ตลาดนัดชิลล์วา พื้นที่บ้านสามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา เครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ครั้งที่ 2 ณ ตลาดนัดชิลล์วา พื้นที่บ้านสามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

วันนี้ (ศุกร์ 21 ก.ย. 61) เวลา 17.30 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา เครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (ภูเก็ต) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ครั้งที่ 2 ณ ตลาดนัดชิลล์วา พื้นที่บ้านสามกอง ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว (รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

แกลเลอรี่