Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ในสังกัดสนง.ทสจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) เป็นประธานฯ

สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ในสังกัดสนง.ทสจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) เป็นประธานฯ

วันนี้ (10 ต.ค.2561) เวลา 10.00 น. สนง.ทสจ.ภูเก็ต จัดประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา ในสังกัดสนง.ทสจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายณฐวรรณ จำลองกาศ (ผอ.สนง.ทสจ.ภูเก็ต) เป็นประธานฯ

แกลเลอรี่