Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วันนี้ (5 ธ.ค. 2562) เวลา 09:00 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสนง.ทสจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เรื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (5 ธ.ค. 2562) เวลา 09:00 น. นายณัฐกฤษณ์  พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสนง.ทสจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เรื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

วันนี้ (5 ธ.ค. 2562) เวลา 09:00 น. นายณัฐกฤษณ์  พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสนง.ทสจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วม พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เรื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่