Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วัน (พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

วัน (พฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2562) เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต) เป็นประธานในพิธีฯ

แกลเลอรี่