Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office for Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วัน(พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562)เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้สำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย กองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีฯ

วัน(พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562)เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้สำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย กองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีฯ

วัน(พฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562)เวลา 13.30 น. นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้สำนักงานรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมรักษาสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง)ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนาย กองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีฯ

แกลเลอรี่