Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phuket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวสารหน่วยงาน

วันนี้ (อังคาร 20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 จัดประชุมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (อังคาร 20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 จัดประชุมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (อังคาร 20 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 จัดประชุมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำยุวชน ทสม. จังหวัดภูเก็ต ปีที่ 5 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แกลเลอรี่